כנס תשע"ח
ד"ר רוזנווסר הקדמה
ר' מיארה הקדמה
ר' מיארה מציג את הרב עמר - הרב עמר
ר' מיארה מציג את ד"ר דבורה רוזנווסר
ד"ר רוזנווסר
ר' מיארה מציג את פרופ' כץ - פרופ' כץ
הרב ד"ר מרדכי ריישל
הרב יוני לביא
גב' שיפי גולדשטיין
הדיין הרב רפאל נחומברג
הרב מיארה מציג את הרבנית פרבשטיין
הרבנית אסתר פרבשטיין
הרב דר שמואל שנהב