תכנית הכנס

התכנית להורדה ולהדפסה

פתיחת הכנס - יום שלישי ט"ו טבת (2/1/2018)


09:20 – 09:00       התכנסות וכיבוד קל.
09:30 – 09:20       הרב מאיר מיארה, ראש מכון קופרמן: דברי פתיחה.
10:00 – 09:30       הראשון לציון רבה של ירושלים- הרב שלמה משה עמאר שליט"א: דברי ברכה וחיזוק החינוך בתפוצות.
10:10 – 10:00       ד"ר דבורה רוזנווסר, רקטור המכללה: קווים לדמותו החינוכית של רבנו הרב ד"ר יהודה קופרמן זצ"ל.


שעות


10:50 – 10:20


11:50 – 10:50


13:15 – 11:50


14:15 - 13:15

15:15 – 14:15


16:15 - 15:15


17:15 – 16:15

יום שלישי ט"ו טבת (2/1/2018)


10:50 – 10:20

פרופ' יעקב כץ, נשיא המכללה -
פסיכופדגוגיה, זהות היהודית: איך לקרב לאידישקייט.

11:50 – 10:50

הרב ד"ר מרדכי ריישל -
מנהל ביה"ס - האם הוא שליח ציבור או רועה צאן.

13:15– 11:50

הרב יוני לביא -
המסך שמפריד בינינו - התמודדות חינוכית עם עולם המדיה והשפעותיו.

14:15 - 13:15

תפילת מנחה והפסקת צהריים.

14:15 - 13:15

גב' שפרה גולדשטיין -
מנהיגות חינוכית.

16:15 - 15:15

ד"ר קרול גולדפוס -
הזדמנות שנייה: המוח המתבגר.

17:15 – 16:15

הרה"ג הדיין הרב רפאל נחומברג -
סוגיות חינוכיות אמוניות בתורה ובנביאים כאמצעי לחינוך לאמונה ואהבת הבורא.

שעות


9:45 – 9:30

10:00 – 9:45


11:15 – 10:00


12:45 – 11:1514:00 – 13:00

15:30 – 14:00


16:30 - 15:30


16:30

יום רביעי ט"ז טבת (3/1/2018)


9:45 – 9:30

התכנסות וכיבוד קל.

10:00 – 9:45

הרב מאיר מיארה, ראש מכון קופרמן -
המצפון בדעת התלמידים.

11:15 – 10:00

גב' אסתר פרבשטיין -
לזכור ולהזכיר, כיוונים חדשים בהוראת השואה.

12:45 – 11:15

סדנאות:
ד"ר ישעיהו שפירא -תפקיד המנהל בהשגת מטרות (מנהלים מחו"ל).
מר בני שדה -אתיקה ניהולית - מי צריך את זה? (מנהלים מישראל).

14:00 – 13:00

תפילת מנחה והפסקת צהריים.

15:30 – 14:00

הרב ד"ר שמואל שנהב -
עיצוב וזיהוי סגנון ניהולי של מנהל בית ספר (סדנה והתנסות).

16:30 - 15:30

פאנל בהשתתפות המנהלים.
בעיות המעסיקות את מנהלי המוסדות בתפוצות, לימוד עמיתים.

16:30

הרב מאיר מיארה -
דברי סיכום.