מרצים תשע"ח


ראש המכון:
הרב מאיר מיארה

מנהלת המכון:
הגב' ונסה דרייפוס

המשתתפים בכנס:
• ד"ר קרול גולדפוס - חוקרת ומרצה בכירה בUniversity of the Free State ,South Africa בתחום חקר המח בחינוך .
• פרופ' יעקב כץ - נשיא המכללה ירושלים.
• הרה"ג הדיין הרב נחומברג - מרצה בכיר במחלקה ללימודי קודש במכללה ירושלים.
• גב' אסתר פרבשטיין - ראש המרכז ללימודי שואה במכללה ירושלים.
• הרב מרדכי קופרמן - ראש הצוות המנהלי ואחראי על לימודי הקודש במכללה ירושלים.
• פרופ' דבורה רוזנווסר - רקטור המכללה ירושלים.
• הרב ד"ר שמואל שנהב - מנהל קורס מנהלים של אבני ראשה, מרצה וסגן מנהל בתואר השני בניהול מערכות החינוך במכללה ירושלים ומרכז תחום מנהיגות וניהול בחמ"ד.
• ד"ר ישעיהו שפירא - יועץ אירגוני ניהולי לבתי ספר, בעבר מפקח בכיר במשרד החינוך.