בתפוצות

דבר העורך
לכבוד מנהלי ורכזי בתי הספר בתפוצות.
אנו מכון קופרמן מכללה ירושלים מגישים לכם בזה עלון לחדש כסלו, לקראת חנוכה. הדלקת נר חנוכה מבטאת את גבורת הרוח על גבורת הכוח. מבטאת את קדושת היהדות בצניעות בפנימיות על פני הפריצות והחיצוניות של תרבות יוון. נר חנוכה מבטא את עוצמת ההארה של הרוחניות על פני הכוחנות של פילוסופיית יוון האוחזת ביופי ובחושניות ובאמונות פנתיאון האלים. חג חנוכה הוא סמל אמונת חכמים, שכן נר חנוכה מבטא את כוחה של תורה שבעל פה שעל פיה מתהלכת ההלכה ואורחות חייו של היהודי, חג זה הוא כולו מדרבנן ושורשיו בחנוכת המזבח שבהקמת המשכן, מקום השכינה ומקום הקשר לשמים. לכן נתנו חכמים תוקף וכוח לחנוכה בהלל גמור שמונה ימים, ובקריאה בתורה קריאה שונה מיום ליום, ועולה מיום ליום ממש כעלות הנרות מיום ליום עד לשמיני שהוא 'זאת חנוכה'. חג חנוכה מבטא את גבורתם ומסירות נפשם של בני מתתיהו החשמונאים אשר הערו נפשם בודדים מול האימפריה הסלווקית, עד לסילוקה וטיהור המקדש והשבת העבודה. המכבים המעטים שכוחם התבסס על אמונתם וקדושתם, יצאו למלחמה על אמונת ישראל ודחו את חורבן הבית למעלה ממאתיים שנה. החשמונאים הצליחו לשחרר את ישראל מעול יוון ולהשיב את החירות שהייתה רק בימי שלמה. ימי האור מדהימים ביופיים ובסיפור קורות הימים הקדושים האלה.

לכן ראוי ונכון שאנחנו המחנכים ננצל חדש זה להעמקת התודעה הדתית האמונית (כי העיקר האמונה) שעם קטן עומד על נפשו בגבורה נגד אימפריה שחפצה לבטל שבת, מילה וחדש, ולשלוט באומה על ידי ביטול צניעות וקדושה של עם ישראל. בעניינים אלה מתמודדים המחנכים בתפוצות הגולה. אנו מכון קופרמן מקדימים לשלוח לכם את פרקי הלימוד מוקדם שתספיקו לעסוק בסוגיות חשובות אלה עד חנוכה.

אנו מברכים את הנהלת המוסדות, המחנכים הגננות והמורים, בברכת חג אורים באור ירושלים עליכם, אור נרות חנוכה יחדיר קדושה בלב תלמידנו.

בברכה,
הרב מאיר מיארה
ראש מכון קופרמן

ראש המכון הרב מאיר מיארה - 055-6643526,
רכזת גב' ונסה דרייפוס - 054-54751826,
גב' חדוה גנג - 058-4633146
Machon.copperman@michlalah.edu

לתגובות לחץ כאן
להסרה מרשימת תפוצה לחץ כאן