בתפוצות

דבר העורך
לכל העוסקים במלאכת הקודש של חינוך והוראה בכל תפוצות ישראל
שלום רב!


בטוחני כי כולכם שמעתם את הספור המפורסם על הרבי מלובביץ זצ"ל שנשאל ע"י עיתונאי: כיצד הנך מסוגל לעמוד שעות כה רבות על הרגלים, לקבל קהל אלפים מבלי להתמוטט מעייפות? נענה הרבי ואמר – כשסופרים יהלומים – לא מתעייפים. ועוד הוסיף הרבי לאחר דקה – מתי אוהב אדם לספור יהלומים והוא לא מתעייף? – כשהיהלומים שייכים לו!
כולנו העוסקים במלאכת ה' מלאכת החינוך מתעייפים עד למאוד מעומס המטלות הנמצא על כתפינו בכל יום ויום. אך אם נשכיל לזכור ולחרוט על לוח לבנו כי כל תלמיד שלי הוא יהלום והוא יקר לי עד למאד ואני מוכן ומזומן להשקיע בו מה שרק אוכל כדי שהיהלום היקר הזה יאיר באלפי אורות הרי כל המטלות תתגמדנה לאור הבנה זו ונוכל להתמסר לחינוך מתוך שמחה וידיעה כי זו זכות שאין כמוה.
כולנו יודעים שלא קלה מלאכתינו – מלאכת החינוך, אך אין דבר בעולם שישווה לה. אנו בהרבה סיעתא דישמיא בונים ומשקיעים בעתיד של עם ישראל ובהמשך השלשלת והעברת המסורת מדור לדור. מי יתן וחפץ ה' בידינו יצליח ושנזכה כולנו לשנת עשיה מבורכת מתוך בריאות ונחת.
שאו ברכה ושנה טובה,
ד"ר דבורה רוזנווסר
רקטור מכללה ירושלים


ראש המכון הרב מאיר מיארה - 055-6643526,
רכזת גב' ונסה דרייפוס - 054-54751826,
גב' חדוה גנג - 058-4633146
Machon.copperman@michlalah.edu

לתגובות לחץ כאן
להסרה מרשימת תפוצה לחץ כאן