בתפוצות

דבר העורך
למנהלי בתי ספר, לרכזי היהדות ולצוותי המורים.
שלום רב!


אנו צוות מכון קופרמן במכללה ירושלים, ראינו כנכון לצרף אוסף של חומר לימודי ורעיונות בנושא "ימי בין המצרים", מ-י'ז בתמוז עד תשעה באב, יום לחרבן בית תפארתו.
לימוד פרקי חורבן בית המקדש ואבדן חרות עם ישראל בארצו, ויציאתנו לגלות, לימוד זה חשוב למוסר השכל וידיעת נסיבות המאורעות שהביאו את עמנו לימי צער ואבלות. כדי לדעת שעם ישראל הגיע למעלות גבוהות בבניין המקדש ובניין התורה וההלכה וישוב ארץ ישראל וירושלים בשלוותם. אין זה מובטח אין זה מובן מאליו, אלא כל עוד ישראל מחזיקים בתורתם אמנותם ואמנות נביאיהם וחכמיהם.
בשעה שנוטשים דרך החכמים והנביאים אין חוסן מפני החורבן והגלות. ומעל הכל שנאת חינם ומידות רעות, עתה שבנו לארץ אבותינו ולעיר ה' ועלינו לעמול בלימוד המאורעות המלמדים על ההשגחה האלוקית בכל צעד.
אנו מאחלים לכם לימוד מעניין. הנכם מוזמנים להגיב לכתוב, לשאול ולהתייעץ עם צוות המכון.

בברכה,
הרב מאיר מיארה
ראש מכון קופרמן


סרטון חינוכי
מושגים ביהדות

ראש המכון הרב מאיר מיארה - 055-6643526,
רכזת גב' ונסה דרייפוס - 054-54751826,
גב' חדוה גנג - 058-4633146
Machon.copperman@michlalah.edu

לתגובות לחץ כאן
להסרה מרשימת תפוצה לחץ כאן