מכון קופרמן לחינוך יהודי בתפוצות נוסד בהשראתו והכוונתו של הרה"ג הרב יהודה קופרמן זצ"ל.
המכון מלווה מוסדות חינוך בתפוצות, מנהלים וצוותי הוראה.
כמו כן במכון מתקיימות השתלמויות למנהלים וצוותיהם כולל כתיבת תכניות לימודים מותאמות למוסדות על רקע חיי הקהילות וצרכי הקהילה ומוסדותיה.

המכון פותח את שעריו ומזמין את המנהלים לכנס הבינלאומי הראשון לחינוך יהודי בקהילות ישראל, ויעסוק בסוגיות היסוד המונחות על שולחן המנהלים/ות בתקופה מורכבת וסוערת בבעיות החינוך.